Apa din Municipiul București

Redactat de: Andreea Mişcodan

Apa din Municipiul București

APA, O NECESITATE PE CARE UITĂM SĂ O PREȚUIM

IMPORTANTA APEI IN VIATA DE ZI CU ZI

Fără cantități de apă suficiente și de bună calitate, un oraș nu se poate dezvolta. Însă nici existența acestora nu garantează durabilitatea unei așezări umane.Apa este utilizată pentru consumul direct al populației, susținerea proceselor de producție, irigarea spațiilor verzi și menținerea salubrității orașului.. Apa și ecosistemele acvatice urbane au un rol important în generarea unor beneficii, acestea mai pot fi numite și  ,,sisteme ecosistemice”  la nivelul orașului. De asemenea, acestea imbunatatesc confortul termic în timpul verii și  asigura un mediu de viață pentru speciile acvatice.Resursele de apă se pot afla pe raza orașului sau în apropierea acestuia. Sistemele de transfer care să aducă aceste resurse către beneficiari sunt foarte esențiale și anume : aducțiuni, sisteme de pompare, rețeaua de alimentare cu apă, stații de tratare. Cel mai important lucru este ca populația, activitățile socio-economice și componentele infrastructurii verzi-albastre depind de disponibilitatea resurselor de apă.

MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APA

Asigurarea unui management pe termen lung al resurselor de apă, care să țină cont de toate interesele sociale, economice și de mediu devine un lucru greu. Din păcate foarte multe orașe încearca sa supravietuiasca acestui lucru.Managementul durabil al resurselor de apă trebuie să se îndrepte spre:

 • asigurarea unor cantități suficiente;
 •  asigurarea unei calități bune;
 •  menținerea și asigurarea unei stări ecologice bune și foarte bune a corpurilor de apă;
 • limitarea inundațiilor și al fenomenelor hidroclimatice extreme;
 • asigurarea distribuției echitabile a beneficiilor rezultate din existența resurselor de apă
 •  responsabilitate în gestionarea resurselor de apă;

Managementul resurselor de apă nu trebuie privit doar ca o responsabilitate a instituțiilor publice. Din contra, este o responsabilitate a tuturor beneficiarilor direcți și indirecți ai avantajelor oferite de apă. Astfel, managementul resurselor de apă este coordonat de instituții cu responsabilități clare în asigurarea distribuției responsabilităților (de exemplu, Compania Națională Apele Române), dar trebuie să  includă și un nivel ridicat de responsabilitate din partea utilizatorilor.De asemenea,  responsabilitatea pornește de la alegerile simple ale utilizatorilor. 

O sa va dau cateva exemple, și anume: limitarea risipei de apă, evitarea eliminării de substanțe sau obiecte care pot obstrucționa funcționarea sistemului de canalizare. Exemplele nu se termina aici,  noi putem face următoarele lucruri: evitarea încărcării apei cu substanțe greu de eliminat sau care cresc semnificativ complexitatea și costurile epurării. 

ESTE APA AFECTATĂ DE SURSELE DE POLUARE?

Apele subterane din subsolul municipiului Bucureşti sunt sau au fost afectate de diverse surse de poluare active sau inactive. Din păcate,  efectele  negative se remarcă depozitele de deșeuri menajere din următoarele tari: Glina, Chiajna Iridex, Chitila, Voluntari. Lucrurile care trebuie neapărat menționate sunt cimitirele, fosele septice sau stații de epurare. Ele sunt amplasate în cartierele lipsite de canalizare centralizată Dintre sursele inactive se remarcă fostele depozite de deșeuri de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. În prezent acestea sunt acoperite de alte funcții urbane,acestea sunt:

 • groapa lui Ouatu sau groapa lui Barbu actualmente Parcul Copiilor; 
 • depozitul Dudești Pantelimon, actualmente Complexul Comercial Pantelimon; 
 • groapa „Valea Plângerii”, actualmente Parcul Tineretului; 
 • groapa muncitorească, actual Arena Națională, 
 • groapa Floreasca, actualmente Stadionul Ștefan cel Mare

Foarte importante sunt și locurile în care în secolele trecute erau preparate materialele de construcții precum: varul nestins sau cărămizile.Se aflau in zonele Titan, Străuleşti, Tineretului, Circului. Acolo au funcționat latrinele amplasate în zonele lipsite de canalizare ori locațiile vechilor cimitire amplasate în zona Bucureștiului.

O sa vorbim acum despre calitatea apei din municipiul București, enumerand cateva lacuri si rauri.

Râul Dâmbovița

 Calitatea apei râului Dâmbovița e evaluată pe baza măsurătorilor realizate în punctele de monitorizare amonte și aval de Lacul Morii și aval de stația de epurare Glina, gestionate de Compania Națională.

 

Lacul Morii 

Lacul Morii este cel mai întins corp de apă din municipiul București.Dinamica sa calitativă este influențată semnificativ de intrările de apă din amonte, dar și de modul în care sunt gestionate volumele de apa.

 

Lacurile de pe râul Colentina 

Calitatea apei din lacurile de pe râul Colentina e dată de sursele de degradare difuze din mediul urban.În ceea ce privește nutrienții și unii compuși toxici speciali, majoritatea lacurilor de pe râul Colentina au o stare ecologică moderată în timpul primăverii. Iar atunci când se realizează umplerea lacurilor și ajunge să fie degradată la sfârșitul sezonului de vegetație.

TOT CE TREBUIE SA ȘTII DESPRE APA POTABILA

Calitatea apei potabile în municipiul București este monitorizată de către Apa Nova București.Acest lucru se face  printr-o rețea de 54 de puncte la care se adaugă puncte suplimentare. Acestea sunt solicitate de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice București .Conform datelor Apa Nova București, cea mai mare parte a probelor de apă colectate nu înregistrează depășiri ale cerințelor legale. 

Probleme sporadice apar la clorul rezidual (sub 2% din probe), fier (sub 0,2% din probe) și turbiditate (sub 0,05% din probe).

În cazul locuinţelor din municipiul Bucureşti, o parte din  majoritatea locuitorilor chestionaţi. Ei spun următorul lucru:  apa potabilă are o calitate bună, în timp ce alții consideră că aceasta are probleme legate de mirosul de clor. Chiar dacă, conform datelor S.C. Apa Nova S.A., calitatea apei potabile se încadrează în normele legislative existente, este interesant faptul că populația chestionată o foloseşte pentru băut. În ultima perioadă se observă o creștere a nivelului de utilizare a apei potabile din sistemul public, după montarea de sisteme de filtrare în locuințe.

Citește și:

Raport de Mediu - București

Calitatea aerului din București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Bucureștiul deconectat de natură

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Traficul din București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Natura urbană din București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Apa din Municipiul București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Managementul deșeurilor în București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Economia circulară în București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Bucureștiul și schimbările climatice

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Bucureștiul și durabilitatea lui

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
greentury

21st Greentury
Logo