Managementul deșeurilor în București

Redactat de: Andreea Mişcodan

Managementul deșeurilor în București

Cum putem îmbunătăți managementul deșeurilor în București?

CE SUNT DESEURILE?

Deșeurile sunt bunuri pe care oamenii le consideră inutile și la care renunță.. Acestea fie sunt transformate în materii prime pentru alte produse, fie sunt distruse. Exista și posibilitatea sa fie preluate de către o companie specializata sau către spații ce prezinta sau  nu conditii corespunzatoare.

STRATEGIILE UNIUNII EUROPENE ÎN PRIVINȚA DEȘEURILOR

Strategia Uniunii Europene pentru economie circulară propune o țintă de 55% pentru 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2050 de deșeuri. Astfel până în 2030 ar urma:

 • să se interzică adăugarea intenționată de microplastice în produsele cosmetice
 • interzicerea obiectelor din plastic de unică folosință (de exemplu, tacâmurile)
 • posibilitatea reutilizării tuturor deseurilor de plastic 
 •  inlocuirea pungilor ușoare de plastic cu plase din materiale reciclabile

În ceea ce privește deșeurile din ambalaje, Strategia Uniunii Europene  propune diferite tinte precum:

 • Ambalaje din plastic: 50% din cantitățile produse până în 2025
 • Ambalaje din lemn: 25% până în 2025
 • Ambalaje din materiale feroase: 70% până în 2025
 • Ambalaje din aluminiu: 50% până în 2025
 • Ambalaje din sticlă: 70% până în 2025
 • Ambalaje din hârtie și carton: 75% până în 2025

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN BUCUREȘTI ȘI GRUPAREA LOR

Cantitățile de deșeuri generate depind foarte mult de numărul de locuitori și de structura acestora pe grupe de vârstă, sexe, nivelul de trai al acestora.De exemplu, de timpul petrecut în gospodărie, de modelul de gestionare a hranei pentru familie, de existența animalelor de companie.Cantitatea anuală de deșeuri urbane generate de municipiul București a depășit în anul 2019 pragul de 1 milion de tone/an. Evoluții interesante se observă la deșeurile voluminoase (de exemplu, mobilă, electronice și electrocasnice) și la cele biodegradabile  colectate separat.

 Astfel, la deșeurile voluminoase apare un vârf în perioada 2017-2018 și o scădere importantă în 2019.Perioada de pandemie a impus schimbări semnificative la nivelul consumului populației, in ceea ce privește deșeurile de ambalaje, la nivelul municipiului București se observă o creștere evidentă a cantităților colectate și valorificate, cu un maxim în anul 2017 de 107.832 tone pe an.

Gestionarea deșeurilor în municipiul București este coordonată de Consiliul General al municipiului București și de către Consiliile Locale ale celor 6 sectoare:

 • Sectorul 1 – Compania ROMPREST SERVICE SA
 • Sectorul 2 – SUPERCOM SA
 • Sectorul 3 – Direcția Generală de Salubrizare Sector 3
 • Sectorul 4 – ROSAL GRUP SA
 • Sectorul 5 – SC SALUBRIZARE Fapte 5 SA
 • Sectorul 6 – SC URBAN SA

Managementul deșeurilor din municipiul București include colectarea deșeurilor menajere, preluarea și transportul acestora către spațiile de tratare, tratarea acestora și eliminarea sau valorificarea lor.

POZIȚIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI FAȚĂ DE POZIȚIA ECONOMIEI CIRCULARE

Într-o economie circulară, activitatea economică contribuie la construcția și reconstrucția continuă a sănătății generale a sistemului. Economia circulară urmărește deopotrivă managementul adecvat al externalităților activităților economice (deșeurile și poluarea).Municipiul București este foarte departe de o economie circulară și nu are nici perspective ca pe termen mediu să atingă aceste deziderate.

Municipiul București este în mod evident bazat pe o economie de consum, în care consumul este cel ce susține un nivel de bunăstare ridicat.Mai departe, infrastructura pentru managementul deșeurilor este încă defectuoasă.

Interesul redus al populației pentru un management mai eficient al deșeurilor a fost în mare parte cauzat de modul în care firmele de salubritate nu au investit în infrastructuri adecvate și nu au oferit sprijin financiar  pentru colectarea selectivă. Abia în ultimii ani se observă o schimbare de abordare a acestora, deși contextul pandemic face destul de dificilă conturarea unor schimbări importante.

PROBLEME SI SOLUTII

PROBLEMA IDENTIFICATĂ: 

 • Cantități mari de deșeuri generate și reciclate, care sunt eliminate prin depozitare

MĂSURI PROPUSE:   

 • Oferirea de suport asociațiilor de proprietari pentru a găsi cele mai bune soluții de management a deșeurilor
 • Educarea populației pentru scăderea consumului de produse și servicii generatoare de deșeuri.

SOLUȚII ALE SOCIETĂȚII CIVILE:

 • Asociația Ecoteca dezvoltă proiecte de educație pentru reciclare în școli și facultăți
 • Asociația Seneca Ecologos desfășoară proiecte de educație pentru scăderea cantității de deșeuri în companii și școli,
 • Mișcarea Zero Waste România face campanii de advocacy și de informare și educare pentru reducerea generării de deșeuri până la zero

PROBLEMĂ IDENTIFICATĂ

 • Managementul necorespunzător al deșeurilor periculoase generate de populație și activități similare 

MĂSURI PROPUSE:

 • Creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu managementul deșeurilor periculoase produse în gospodării și în activități similare

PROBLEMA IDENTIFICATĂ:

 • Capacitate administrativă redusă și lipsă de coordonare la nivelul sectoarelor între instituțiile responsabile

MĂSURI PROPUSE:

 • Sprijin în activarea Asociației Intercomunitare de Gestionare Integrată a Deșeurilor și coordonarea între sectoare
 • Impulsionarea instituțiilor responsabile să colecteze corect și să facă publice date anuale despre managementul deșeurilor și controlul colectării lor.

Managementul deșeurilor și trecerea către o economie circulară reprezintă printre cele mai importante provocări pe care trebuie să le ia în considerare administrația municipiului București. Orașul va produce în continuare deșeuri, însă modul lor de gestionare trebuie să se schimbe.

Citește și:

Raport de Mediu - București

Calitatea aerului din București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Bucureștiul deconectat de natură

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Traficul din București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Natura urbană din București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Apa din Municipiul București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Managementul deșeurilor în București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Economia circulară în București

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Bucureștiul și schimbările climatice

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
Raport de Mediu - București

Bucureștiul și durabilitatea lui

/*! elementor - v3.5.3 - 28-12-2021 */ ...
greentury

21st Greentury
Logo